Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
 

Кан Владимир I Расате

Ако можем да кажем че в списъка на Българските владетели има черна овца, то това безспорно е Владимир Расате. Управлявал само 4 години(889-893), този титан на българския дух се заема с непосилни за него задачи и в края на крайщата понася наказанията на силните на деня. Когато се възкача на престола, обстановката в държавата е един огормен хаус и неразбория. В страната е въведен "нов закон", съответващ на новата религия, и внесен дирекно от Византия, който репресирал религиозните права на всички изповядващи българския езически култ. Ето какво гласят част от "ЗАКОН СУДНЬIЙ ЛЮДЬМ", издаден по заповед на Борис I Михаил:

Борис I

1. Преди всяко право, трябва да се говори за Божието право. Затова и свети Константин, като написа първия закон, предаде го, казвайки така: всяко село, в което се вършат езически треби или клетви, да се отдаде на божия храм с всичкия си имот. Които господари има в това село и вършат [подобни] служби и клетви, да се продадат заедно с всичкия си имот, а цената им да се даде на сиромасите.

21. Който от войниците се хване, че е отхвърлил нашата християнска вяра, като се върне в своята земя и град, да се предаде на черквата.

 

Предвид тази етно-религиозна тирания, Владимир Расате логично решил да деиства както той си знае, и затова е обрал негативите от всички летописци, който го представят винаги и всякога като черна личност, прелюбодеец, авджия, пияница, и какво ли още не:

сведение на Абат Регинон: "Между това неговият син, когото той поставил за крал и който далеч отстъпвал на баща си по ревност и деятелност, почнал да върши грабежи, да прекарва времето си в пиянство, пиршества и разврат и с всички средства да възвръща новопокръстения нрод към езическите обреди. Когато баща му узнал това, възпламенен от силен гняв свалил монашеската дреха, отново препасал военен пояс,  опълчил се срещу сина си. Скоро без особено затруднение той го заловил, извадил му очите и го пратил в затвора. След това свикал цялото си кралство и поставил за крал по-младия си син...След като уредил това по този начин, той си свалил пояса, отново надянал светата монашеска дреха и като отишъл в манастир, прекарал останалото време от земния си живот в свято подвижничество"

" ... докато (Борис) беше още жив в монашество и вместо него владееше Владимир, първият негов син, по Божие баговоление и Михаилово Симеон свали брат си и се покачи на престола."

/Чудото на св Георги с българина/

Теофилакт Охридски пък заявява "/владимир - бел. ред./... напуснал живота в четвъртата година на своето управление. Наследник на всичко станал брат му Симеон..."

Що се отнася до историческото име "Расате", то е засвидетелствувано само веднъж в Чивидалското евангелие, което избреоява наследниците на Борис I: "Расате, Гавраил, Симеон, Яков, Пракси и Анна".

Български източници от средновековието на няколко пъти, наричат Владимир Расате, с различни епитети, и дори го сравняват с дявола:

 

"Азбучна молитва" от епископ Константин (Преславски):

... Избави ме от фараонска злоба

дай ми херувимска ум и мисъл

о, честна пресвета Троице,

превърни скръбта ми в радост

да почна мъдро да описвам

премъдрите ти чудеса...

Писана по време на управлението на Владимир Расате

 

Български текст в който думата "фараон" е употребен с значение "дявол"

"Също така те двамата (Константин-Кирил Философ и Методий) бяха като Мойсей и Аарон между божиите свещеници. Мойсей беше наречен бог за фараона... И тези двама преблажени и богоугодни мъже с нищо не бяха по-малки от Моисей и Аарон. Напоени от същия божий дух свише, удостоени с двойна благодат, те изведоха човеците от многомрачното дяволско море, потопиха другия фараон, т. е. Сатаната, и унищожиха другата му сила."

из: "Похвалното слово за Кирил и Методий, автор на което най-вероятно е Климент Охридски"

 

. Безименния Клоцоков Сборник, съдържащ 16 страници глаголически текст, написан с Угла Глаголица, и вероятно хърватски препис на Български оригинал, запазен в Остров Крк, се предполага че разказва следното за характера на Владимир Расате:

...Той (князът) трябва да смята Светото Кръщение за най-велика чест и да не върши укорни неща с кумата или кръщелниците си, с които поради Светото Кръщение не бива да се смесва. Всичко това Светите събори са проклели... Всеки християнин е длъжен с уважение и страх да води онази жена, която го е искала, и да я съди по Светия Божи Закон при всяко възникнало несъгласие. Понеже в Закона пише "Нека никой от владетелите, завладян от дявола, да не твърди с уста, чуе е вярващ, а със сърцето си да е далеч от Бога, нито пък поради безкрайната си немарливост, или от някакво друго невежество, или от плътската любов да се опитва да нарушава нещо от Постановеното..." Затова нека князът със страх и трепет да спазва Божия Закон".

 

 

Както се вижда, това си е пряка заплаха към владетеля, чрез "Светия Божи Закон".

Подобен текст е 43тата беседа на Константин Преславски в своето "учителско евангелие", където отново се намеква за Владимир Расате, според наши учени. Още повече, беседата е писана два месеца преди детронирането на Владимир Расате:

Затова нека и ние да му се помолим да прозрем с душевни очи, за да изпълняваме заповедите му и да го славим боголепно, без страх от цар, без срам от князе и велможи. Дори и ако настане гонение, ако предстоят мъки, ако ни сполети принуда, да не се боим, нито да се отлъчваме от неговата любов, но с дръзновение да проповядваме и да му се молим... Да си спомним и светите мъченици - не бяха ли всички от нашия род, не предадоха ли телата си на мъка: на огън, зверове, на смърт, за да не отпаднат от любовта му, за да не отрекат от него. Нека и ние да го обичаме, без да отстъпваме...

В слово за преходността на живота от 10 век, Петър черноризец пише: " О, земни владетели и велможи, боляри и съдии на хората! Кой ви даде власт и сан, ум и мъдрост да умувате и мислите? Гоните и направлявате людете към собствената си работа, а не ги насочвате към Бога. Знаете да се грижите за собствените си градежи и ястия, за одеждите си и за всичко земно, а не умеете да се погрижите за човешките души. Сред вас пребивава немилосърдие и гордост, разточителство и пакост, ярост и наказание, безразличие към немощните. И мнозина страдат по принуда не заради Бога, но поради обидата на богатите..."

разбира се последните три извора са само коствени извори, който отразяват това което се е творило по времето на Кан Владимир, но не можем със сигурност да твърдим че намеците говорят изрично за него.

Що се отнася до твърдението че Владимир Расате рушил църкви, то това са по късни разкрасявания на оригиналния расказ на Абат Регинон. Във всеки случай не е изключено Голямата Базилика в Плиска наистина да е била превърната в Конюшна, но нови езически капища в 4 годишното управление на Расате, според археолозите не са били съграждани.

Днес останките от Главната Базилика в Плиска изглеждат така:

В заключение, можем да твърдим че днес личността на Владимир Расате, все още е твърде спорна, но сме убедени, че той не заслужава повечето негативите, който му се приписват, а е опитал да владее България подобно на истински справедлив владетел, слушайки народа си!

 

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj