Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
  Ванандовите Българи

"В дните на Аршак, възникнали големи смутове в веригата на Великата Кавказка планина, в страната на българите; много от тях, отделили се, дошли в нашата страна и се заселел дълго време под Кох (Кол), на плодородна земя, в обилни с жито места".

"След това, изпратил и западните жители, той се спуска към зелените ливади близо до областта Шар, която древнте нарекли Безгориста или Горен Баоеан, а впоследствие заради българските колонисти Влндур Бунда (vh' ndur Bulgar Vund), заселили се там, по името на тази страна я преименували в Вананд. И днес там носят имена, получени от имената на братята му и потомците."

Мовсес Хоренаци - бащата на арменската история(410-490)

/И днес има  град Ванадзор, в Армения, и село Вананд, в НАгорно-Карабак(според район между Армения и Азербайджан)/

Това сведение е изключително любопитно. То потвърждава че българите са дошли в Европа по рано от 4ти век(вероятно през 165 година, според именника на Българските Канове), също така доказва че Стара Велика България е същестувала като независимо образувание, още преди Хунския съюз. Това разбива тезата че първата Българска държава в Европа е основана чак от Кубрат, и то след разпадането на този съюз. Освен това се вижда безспорно че българи и хуни са два коренно различни народа, макар, в някой византииски източници тези названия да се ползвали като синоними.

Любопитно е името "Вананд". Според Петър Добрев, то е често срещано в древна Бактрия, и тази теза е застъпена в книгата му "сага за древните Българи"  Нещо повече - в един от химните за възхвала на Ахура Мазда, се говори за "VANANT YASHT" - звездата Вананд". 

От друга страна Иван Т Иванов, изтъква иранския характер на името, и изрежда редица думи от Българският език, с същата иранска преставка "АНД-АНТ". "Теофан Изповедник съобщава названието на общонародното събрание в предхристиянската епоха от Първото българско царство - "кувент" (КУВЕNТОΣ), в което този суфикс също присъства. Същият суфикс присъства и в ЛЕВЕНТ (строен мъж), ДЕРБЕНТ (проход), ДЮЛБЕН(Т) (кърпа за глава), ПАЗВАНТ (пазач), САЙВАНТ (веранда), които освен български са и персийски"

Няколко века след заселването на Ванандовите Българи, те участват в ключови събития в Историята. Известно е че са били съюзници на Арменския Владетел Вартан, който е бил в война с Персите. Любопитно е че в областта "Вананд" и около нея, текат реките "Кура" и "Тертер", а име останало в историята като "ванандец" е "Татул" - дума с ирански характер (средновековната крепост "Татул" в Родопите е с древнобългарско име, нямащо нищо общо с траките)!

/реките Кура, и Тертер/

 

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj