Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
  Шамбат Кий и държавата Само Дулоба

/Френски търговец на роби, или българин - брат на Кубрат/

Наскоро в България се появи голям интерес по отношение кой е този полумитичен Шамбат Кий... В Чехия с него започва историята на Чехите, и го изтъкват като създател на първата славянска държава. Но изворите сочат друго. Шамбат не е славянин, а славяните в земите на днешна Чехия са били само негови поданици, като не са участвали по никакъв начин в управлението на страната - част от Кубратовата Империя.

/Територията на държавата Само-Дулоба/

В историята са ни останали няколко сведения за Шамбат... Едно от тях е на френския Хронист Фредагар, който твърди че: "Само, Франк по произход, е от Сенонианската провинция"... По нататък разказът на Фрегарар разказва за предприемчив Французин, който е заминал за териториите на Чехия и Словакия, за да продава роби... Какво по добро място за това, от земите на робите[sklaw=роб]

С името на Шамбат, се свързва и основаването на Киев. Според Константин Багрянородни крепостта "Киоава" се нарича още "Самбатас", а според "повест временьх лет" Киев е основан от трима братя: Кий, Щек и Хорив, и сестра Либед, като център на племето Помяни. Името е в чест на голямият брат". Според книгата на Боно Шкодров "писмените знаци на древните българи"  

  • Щчек =Алп Шек /Баламбер/ 363-378 
  • Хорив= Хор /Кубрат/ 605-665 
  • Кий=Кий /Шамбат/

До тук добре, но това далеч не е достатъчно... Да погледнем и известието на Емир Джагфар... 

....От Бащу, Шам-Бат, с войска от Българи, и анчиевци, в тази година отиде на поход срещу Аварите. Похода се оказал успешен. Шамбат завладял част от територията на Авария, (Чехия, Словакия, Полша, Прибалтика, Австрия и част от Войводина), и провазгласил свое собствено Канство под името Дулоба - област на Дуло. Славяните почитали Шамбат като светец, защото той ги избавил от аварското робство и винаги му помагали в всичко. Кубрат помолил Шам-бат, двете държави да се обединят но той отказал, и затова Кубрат му дал прозвището Кий(отцепник).....

...В 658, Шам-бат бил победен от Франките, който наричали държавата му Само...

Разбира се, Джагфар Тарихи, е късен препис на документ написан на арабски, и не се знае какво се е загубило и какво е останало. Но не можем да не отбележим - единственият източник даващ ни добра информация за неговата държава... е именно този летопис на Волжките Българи.

Държавата Само-Дулоба

 

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

За Авторите