Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
  Възстанието на Петър Делян, против Византииският гнет

 Възстанието ни е преразказано основно от два източника. И дватата - гръцки, и взаимно се допълват. По долу, ние от сайта "само истина", сме се постарали да извадим наяве пълните преводи на източниците говорещи ни за това възстание. Всичко друго би било, само голи интерпретации, който биха били неубосновани. От изворите прозира елинска злоба, и обиди, но въпреки това в основни линий описват възстанието. Още от самото начало на надигането, на преден план излизат два лидера... Тихомир, и Петър Делян, който решават кой да бъде лидер на дебат в Скопие. 

/Дебатът между Петър Делян и Тихомир според Манасиевата Хроника/

Малко след като този спор бива разрешен, и бива избран едноличен водач на Възстанието, Петър Делян, по стар Български обичай бива издигнат на Шлем като това е символ на неговото признаване на Български Цар. За зла участ, един от далечните потомци на Самуиловият род - Апусиан(син на Иван Владислав), се вдига от земите на Армения, където е заточен и с амбиций за царска власт и слава, тръгва да прекосява империята,  за да поеме "законното" си място. Проблемите идват когато той пристига в българският стан, защото Петър Делян също е със царска кръв.  Въпреки това, Делян виждайки народните симпатии, и към новодошлият, решава да му повери задачата да обсади Солун. Алусиан се проваля като оставя зад себе си 15 000 пленени. Малко след това, Алусиан напива Делян, и го ослепява. Този беспорен акт на предателство обуславя трагичният край на възстанието. Отново съдбата на българите е предрешена от предател, защото след като загубили лидера си, възстанниците се разотишли. 

Според елинските летописци, Делян бил "грозен", и "лукав", но в Анонимният български апокрифен Летопис той е споменат като "много красив". Смятам че Българският летопис съдържа повече истина в това кратко описание, поради простата причина че не е злонамерен към българите. Летописът запазва традициите да ни нарича "скити", която дума се е употребявала като синоним на "Българин"

Според византииците, за възстанието спомогнали, редица странични фактори, като сушата, повишените данъци, и болестта на Императора. Това дори и частично да е така, въобще не означава че възстанието е единствено Български порив за свобода, който само е чакал удобният случай, за да възстанови българското царство. В същите източници, който ще цитирам по долу, Белград много ясно е отчетен като град населен с Българи, което говори за многоброиността на Българският етнос

 Хрониката на Георги Кедрин, отразява събития от "началото на света", до края на 11 век. Кедрин почти буквално предава това което е написал малко преди него Скилица, но е използвувал и други източници. Смята се че може би е била допълвана от българин от Девол, един век по късно, но това не е сигурно. Част 1 ; Част 2 ; Част 3 
Михаил Псел е бил виден византийски писател, родом от Цариград. Той е владеел всички науки, бил е изтъкнат политик и плодовит писател оставил много трудове.Псел е познавал лично Алусиан, и логично е бил съвременник на събитията. Ето какво пише той за възстанието: Част 1 ; Част 2 ; Част 3 ; Част 4 ; Част 5 ; Част 6

Въздигането на Петър Делян за Български Цар

 

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

За Авторите