Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

Как болшевизмът прокара идеите за тракииска, македонска, добруджанска и шопска нация

stalin-georgi-dimitrov.jpg (34925 bytes)"За нас не е от особена важност съзнанието на един народ..."

/Сталин/

В началото на 20 век, край българина започва да си проправят път пагубните идеологии - сепаратизма на геогравски принцип и решаването на националният въпрос на части. Този колапс на националната доктрина води до сблъсъци между Върховисти и автономисти в Македония, а видни наши интелектуалци пишат:

Много пътя сме чували от македонистите, че те не били българе, но македонци, потомци на древните македонци, и всякога сме чакали някакви доказателства на това, без да ги дочакаме. Македонистите никога не са ни показвали основанията на таквозито си мнение. Те упорствуват в своето македонско произхождение, което никак не могат да прокарат, додето тряба.

Македонизма е култивиран в импровизираните лаборатории на сръбският шовинистичен дух, които раждат тази нова идеология, години, преди сепаратизма на геогравски принцип да стане политика която е водил целият СССР, а в часност и втората Югославия. Мирогледа, който днес изповядват днешните македонци, бе посаден от сърбите, но и катализиран от учени в България, като Ганчо Ценов, и Кръсте Мисирков. Първият дори пише книга "за народноста на старите македонци", в която изтъква античният балкански произход на македонците - нещо което се пропагандира и днес. По чие поръчение обаче? Ето какво пише изначалният първи идеолог на Македонизма - Стоян Новакович:

makedonist.JPG (33057 bytes)Тъй като българската идея, както е известно на всички, е пуснала дълбоки корени в Македония, аз мисля, че е кажи-речи невъзможно да бъде разколебана съвсем, изнасяйки срещу ѝ само сръбската идея. Тази идея, страхувам се, не би била в състояние като чиста и гола противоположност да изтласка българската идея и по тази причина на сръбската идея от помощ ще ѝ бъде някакъв съюзник, който би бил твърдо срещу българизма и който би съдържал в себе си елементи, които могат да привлекат към него народа и народните чувства, отцепвайки го от българизма. Този съюзник аз виждам в македонизма или в определени мъдро поставени граници, отразяване на македонския диалект и македонската специфика. Няма нищо по-противоположно на българските тенденции от това - с никого българите не могат да се намерят в по-непримиримо положение от македонизма.

250px-ITRO.jpg (26317 bytes)Но къде тук става дума за тракииска нация? Малко известен днес факт е че наред с ВМРО, в България се учредява и така наречената ВТРО(вътрешно тракииска революционна организация), чиито устав е пълно копие на устава на ВМРО. Той именно е важен защото пледира не за обединението на тракииската област под българска власт, а за автономия. Разбира се, това е направено по чисто политически съображения, както и при устава на ВМРО, но членът в който се казва:

Вътрешната тракииска революционна организация, има за цел да обедини всички угнетени и недоволни елементи в пределите на Тракия до реката Струма, без разлика от народност, за извоюване на пълна политическа независимост.

Организацията съществува до 1941, когато България се обединява, и неиното съществуване се обезсмисля. За няколко години хиляди бежанци се връщат по родните си места, за да преживеят шока от ново напускане на беломорието, което е извършено едва СЛЕД като България е окупирана от СССР, по изрична заповен на Сталин. В създалата се ситуация, Георги Димитров, новият комунистически вожд, решава да възстанови тракииското дружество, наблягайки на член I. По същото време в което пиринският край бе отродяван, тракииските дружества излизат с изявление, че:

„ние, тракийската организация, сме особено доволни, защото насоките на днешната власт се покриват напълно с идеологията на тракийската организация”.

Няколко седмици по-късно организацията приема и нов устав, който съдържа следните членове:

  • обхващане на тракийската емиграция в дружествата и единната структура
  • приобщаване към политиката на ОФ
  • широка културно-просветна и благотворителна дейност относно траките
  • борба против великобългарския шовинизъм.

Същевременно е изказана благодарност на правителството на Георги Димитров за „достойната защита на тракийския въпрос”. Едновременно с това в страната започва истински подем при възстановяването на тракийските дружества по места, чийто брой през 1948 г. достига 202. От 1958 г. организацията  започва да издава „Информационен бюлетин”, подновява дейността си и издава няколко сборника, организират се годишни събори на тракийци, честват се паметни дати. Всичко това спира с смъртта на Георги Димитров, който не доживява за да осъществи този пъклен план.

liudmila.jpg (49170 bytes)Няколко десетилетия по-късно тракииската нация е вече изоставен франкещаин, който намира свой съживител - дъщерята на човек номер 1 в БКП - Людмила Живкова. Като министър на културата тя създава "Златният Орфей", започва разкопки в Странджа в търсене на гробницата на богинята Бастет и се залавя с усърдно пропагандиране на тракииската култура. В качеството си такава, Людмила Живкова прави една от мълчаливо одобрените от социалистическа България манипулации в историята ни. Създава мощен екип в Комитета за Култура, а неина дясна ръка е историкът Александър Фол(небългарин), който основава института по тракология в СУ, същестуващ и до днес. Забележителен е приносът на Живкова  в  популяризирането на тракииската   култура и историческо наследство на траките зад граница. Един от многото примери за това е изложбата "Тракийското изкуство и култура по българските земи", обиколила повече от 25 столици по света и станала причина за световен интерес в областта на тракологията. Покрай подмолната деиност, Живкова е известна още и с усилено посещаване на врачки, огранизиране на международни детски ансамбли и други. Смърта й, и до днес е загатка, но дребното мургаво човече, не буди симпатия в съзнанието на никого. Людмила Живкова оставя зад себе си само лъжи, и манипулации, като твърдението че нестинарите са били тракииски а не български обичай.

nestinari-volga-bulgaria.jpg (82780 bytes)

/Нестинари от Волжка България/

Нестинарството е част от огнената култура и религия на древните българи. Нестинарите са индо-ирански обичай, което е становището и на всички световни учени, занимавали се с въпроса като професорката Нима Киан, която твърди, че в гръцки хроники има записани нестинарски игри при партите. От друга страна, и до днес са запазени нестинарските игри в Северна Индия, където те се практикуват по време на празника сура. Не можем да пренебрегнем и нестинарството у Волжките Българи, които и да искат, родните траколози, няма как да обявят за траки. Разбира се, това не пречи днес масово огненият обичай да е принизяван до туземен култ, което непременно вреди на националното ни самочувствие.

В заключение, препоръчвам и следният клип, относно създаването на "Добруджанска нация", която бе проектирана от Коминтерна, но отново не доживя създаването си, само благодарение на смърта на Г.Димитров.

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите