Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

С кого воюват българите през 505, и има ли оцелели местни жители на Балканите през 5 век

 bulgari-dunav.JPG (31993 bytes)

/При многоброините прекосявания на Дунава и нахлувания на Българите в Балканския полуостров, те срещат съпротива единствено от народи - федерати, заселени наското на Балканите/

image001.jpg (12996 bytes) Както вече, сме писали, множество пишман любители на историята, с благоговение желаеха да ни изкарат наследници на готите, който на свой ред били гети - тоест местен народ. Разбира се, това не намира никакво реално потвърждение в историческите извори, който не само описват пристигането на готите на балканите, но и цялостното им поведение на полуострова, техните преговори с ромеите, залъгването им да заминат за Италия, битките им с българите докато са били федерати, и прочие. на Балканите готите били водени от Теодорих Велики, възпитаник на Константинопол, отрасъл и възпитан там, изучил военното дело лично от Аспар - аланският военноначалник на византииска служба, който провежда многоброини кампании, из всички крайща на империята. Именно оттам ще започнем нашето изложение, от това което ни описва роденият в Палестина летописец и очевидец на събитията - Малх:

Те(пратениците) поискали три неща: първо, Теодорих да получи наследството на Аспар, второ, да му бъде позволено да се засели в Тракия, и трето, да стане също началник на отредите над които началствувал Аспар.

И като се завърнали пратениците, непостигнали нищо, отправил една част от войската си към Филипи, а с друга се разположил при Аркадиопол и ги обсадил с всички средства. Превзел го обаче не с оръжие, но чрез глад, който измъчвал силно жителите на града, че те започнали да ядат коне, впрегатен добитък и труповете на умрели. Те чакали, дали не ще им дойде помощ отнякъде... И понеже не дошкла, те се отчаяли и се предали. Изпратените пък срещу Филипи отряди опожарили само местата около града...

Зенон като разпуснал войската, изпратил пратеници при Теодорих, за да сключат по някакъв начин мир с него. Между това,
синът на Валамир, събрал войската си, дошъл в Родопската област, опустошил всички най-хубави места в земята на тракииците и
отвлякъл всичкия добитък.Той изтребил всички, които се занимавали с земеделие, и изгорил всичко, което не могло да се носи.

goti.gif (86899 bytes) Синът на Вламир, като загубил мнозина свои люде, избити от ромеиските военноначалници, избягъл много разгневен поради претърпяното поражение. Той опожарявал и убивал безпощадно всичко, каквото му попаднало. Разрушил най-напред македонския
град Стоби и избил войниците от тамошния гарнизон, които му се противопоставили.

Тези деиствия на Теодорих са описани и от Евстатий Епифанииски, който пише за онова време, че:

Против Зенон въстанал и Теодорих. Той събрал своите войски в Тракия и се отправил на поход срещу Зенон. След като опустошил дори устието на Понта, земите които били на пътя му, той насмалко щял да превземе и царствения град.

theodoric.gif (33298 bytes) Поведението на готите, показва единствено безпощадност към местното население( конкретно в Филипи Стоби и Аркадиопол, но и в "цяла тракия") и изключва по всякакъв начин и малката възможност готите да са местен народ, тъй като борбата на готските воини е била за плячка и оцеляване, а не за освобождение. Спецялно е отбелязано, че Теодорих избива всички способни на земеделие хора, и опожарява селищата им, без да оставя нито един наследник. Това означава, че вождът на готите, надяващ се на свой ред да остане трайно в тези земи, е искал да изчисти пространството от всякакви възможни конкуренти за същата земя. Според изворите, реална съпротива от местните към този геноцид няма, което показва безпомощността на местното гръцко и елинизирано население. Логично - постепенно за няколко десетилетия Готски, Аварски и Български нашествия то изчезва под ударите на новите по-силни народи. Много скоро обаче, Теодорих заминава към Италия, заедно със своите готи, а западна граница на държавата му е бил град Срем. Именно там се провежда сражението, за което Енодий пише:

Сблъскали се два народа, които никога не са се плашили от смъртта. Чудили се един на друг, че се намират равни на себе си и че в човешкия род Гот се осмелява да противостои на Българин и Българин на Гот. Най-сетне готите победили Това е народът(на българите),който преди тебе имаше всичко,което е пожелавал; народ,в който този е придобивал титли,който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля,в който бойното поле прославя рода,понеже у тях се смята без колебание за по-благороден оня,чието оръжие е било окървавено в сражение;те са народ,комуто преди битката с тебе(крал Теодорих) не се е случвало да срещне противник,който да му устои,и народ,който дълго време е извършвал войните само с набези.Тях не са поставяли в затруднение,както трябва да се очаква,нито планинските масиви,нито изпречилите се реки,нито липсата на храна,понеже смятат,че е достатачно удоволствие да пият кобилешко мляко.Кой би устоял срещу противника,който се носи и храни от своето бързо животно? По-рано вярваха,че светът е открит за тях,сега смятат,че за тях е затворена само тази част от земята,която ти пазиш.

Cassiodorus.jpg (19227 bytes) За тази битка, Касиодор - римски писател и учен, държавник по времето на
управлението на Теодорих Велики, пише:

В зората на мъжеството, той тръгна напред с армия на война за Сирмиум, показа че благородниците расли по време на мир можеха да триумфират над хуните и да отдадат на смърт българите, страшни за целият свят - воини който изпреварваха дори яслите си, понеже смелото сърце за тях бе по-голяма необходимост от бойната тренировка...

а в друго свое писмо казваше, че:

Италия отново заела Сирмиум, след като Теодорих победил българите

Всичко това, може да ни доведе до извода, че българите не могат и по-никакъв начин не са потомци на готите, още по-малко пък на гетите и другите местни тракииски племена, както желаеха да ни убедят някой пишещи книга след книга люде.

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите