Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
 

Зороастризмът - произход, значение и разпространение

"Добри мисли, добри думи, добри дела" - Заратустра

Историята на Зороастризма започва във днешна Централна Азия. Мнозина историци и до днес спорят за точната дата и място на раждане на пророка Заратустра. Хипотезите са много и различни, но в днешната историческа наука се приема че той е роден 335 години преди Александър Велики т.е. 671-594г.пр.Хр, както сочи Пехлавииската хроника. Други източници отнасят раждането му около 1000 години по-рано. Според етимолозите, името Заратустра е псевдоним означаващ  Огнена звезда, или: Онзи, който обичаше Светлината. Зороастрииската вяра  поставя един нов етап в развитието на иранските народи. Съдбата на пророка е тясно свързана с столицата на Балхара - Балх. След смъртта на Зороастър, умрял при защита на крепостта от обсада на северни номади, градът бива наричан много често и Зариаспа - град на зороастриици/ град на големият огнен храм.  Един от първите ученици и последователи на Зороастър е Бактрииският Управител Висташпа. Въпреки разпространението си из ираноезичните народи, зороастризмът никога не се налага със сила над останалите пред-зороастрииски и други видове религии. За разлика от останалите световни религии, зороастризма не задължава последователите си да се женят помежду си, нито да избиват невярващите. По този начин по протежението на иранското плато се оформя един уникален смес от вярващи в старите индо-ирански вярвания, и новаторската религия идваща от Бактрия. През периода 558преди христа, до 652 след Христа, това е държавната религия на Персииската Империя(както при Ахменидите, така и при Сасанидите. Новата философия бързо прониква чак до Гърция и Египет на запад, и Индия на изток. Първото поражение на огромната и неподима Персииска империя от Александър Велики, отслабва иранската религия, а арабското нашествие от 7 век довършва огнената религия. За няколко десетилетия, населението насилствено приема Исляма, а над 100 000 перси верни на вярата си се изселват в Индия. Там все още затвореното персииско малцинство изповядващо Зороастризъм наброява 60 000 души. Днес Зорострииците са не повече от половин милион, и съставляват преди всичко персииска емиграция избягала от ислямският режим установен през 80те в Иран. В самата Персия, има не повече от 50 000 крепители на старата неислямска вяра.

След множество спорове, днес Зороастризмът се приема за първата монотеистична вяра. Принципите на зороастризма се изразяват най-точно само с 3 думи: 

Ху мата - добри мисли!

Ху кта - добри думи!

Ху варша - добри дела!

от Персииското Ху - хубав;добър, мата - мисли, кта - думи, и варша - върша нещо

За създател на всичко се приема Ахура Мазда(в превод - Мъдър Господар). Неговите послания са позитивни, принципни и неизискващи. Зороастрииската философия не изисква толкова вяра колкото разум и самоконтрол на човек спрямо делата си. Зороастризмът учи човек да бъде полезен за обществото, честен и преди всичко добър към другите. Тази религия отрича Аскетизмът и отшелничеството. Любопитно е че зороастризма не осъжда и богатството стига то да е придобито по честен начин. Зороастризма проповядва уважение към природата и неините дадености с което изпреварва всички останали световни религии за времето си. 

В своите проповеди Заратустра, говори за конфликта междъ Доброто и Злото(Ахриман). Във вечната битка, Бог дава на човек не само свободата да избира между добро и зло(мотив застъпен от средновековните западно европеиски плагиатски философски школи), но и отговорността да проповядва само добро, да се бори срещу злото, и да се усъвършенства. Проповедите на заратустра са записани във Авестата, която е свещенната книга на Зороастрииците. Храмовете им, са малки, в повечето случай квадратна(или кръгла) форма, и съдържащи нищо друго в себе си освен запален огън. Култът към вечния огън, безспорно се е запазил от пред-зороастрииските вярвания на иранските народи. Огънят е символ на светлина, мъдрост и истина - основните компоненти на зороастрииската докрина. Зороастризма отрича идолите и всякакви други култови предмети, но и в това отношения няма кой знае какви затруднения. Иранските народи никога не са имали идоли, което прави това уточнение нужно едва за най-западните поклонници на зороастрииското учение, който са били в културен досег със западната цивилизация.

/монета на Язд II(438-457) на чиито гръб се вижда зороастрииски храм на огъня и двама пазачи/

Зороастризмът има огромно значение за световната цивилизация. Като синтез на мъдростта на иранските народи, тази религия е определена от Британската ученка Мери Боуз, като: "вероятно най-повлияващата над човешкият род дирекно или индирекно религия". Сократ, Платон и Аристотел са запознати със зороастризма и тяхната философия взема в предвид източната мъдрост на "вярата на магите".Паралелно със гръко-персииските войни, персииската култура се настанява в гръцкият живот, който така и не достига дори близко до идейте на магите.В Римската Империя разпространен е Митраизмът, една друга иранска религия, свързана и с зороастризма. Тази религия повлиява и над християнството във редица елементи. Християнската религия приема редица зороастрииски идей като тези за борбата между доброто и злото, ада и рая, добрият морал, идеята за проповедника - месия, но доразвива тези идей, със своиствено християнските наказания над грешниците, страх от Бога, послушание, смирение, и въздържание. Думите Сатана, Рай и Амин са от ирански произход.

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите