Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
 

Бит и народопсихология на славянските племена от ранното средновековие. 

/Племената, наричани днес славяни, са заемали обширни райони северно от Дунав, но никога не са оставали трайно в Балканския полуостров (с излючение на поселението в Рашка)

Смята се, че славяните за първи път се споменават през 2 век. С течение на вековете се оформят различни техни имена, които повече им подхождат, отколкото "славянин". Към днешна дата в историческата наука се приравняват Словени(от слово), славени(от слава), и истинските славяни(sklabus; sklabinoi от роби). Всъщност тази имагинерно уж обща група от племена най-общо се дели на няколко големи племена - Анти, Венети и Склавини. Те се заформят в земите на днешен Беларус, където и Плиний стари посочва тяхната прародина. Византийският Император и историк Константин Багрянородни пък извежда една твърде любопитна история за заселването на сърбите на Балканите, като според него сърбите "прибягнали" във Византия и "приели да й служат", заради което "получили такова название", а именно - Сервия(служещи). Славяните се свързват с българската история напълно неоправдано, тъй като те имат съвсем скромно участие в историческите събития и никакво участие в етногенезата. Всъщност за славяните започва и свършва да се говори в момента, в който Никифор ни съобщава, че седемте славянски племена са били изселени от Българите на Аспарух, за да "пазят тила" от аварите. Това събитие от днешна гледна точка крайно манипулативно се представя като "съюз", а не като буквално изгонване на нискоразвитите славяни от днешните български земи. И за да не съм голословен, съм извадил няколко любопитни извора, описващи бита и традициите на така прахвалените ни славяни, с които толкова много се опитват да ни свързват различни леви течения...

/славянският бит - съвременна руска историческа живопис/

Нека погледнем какво разказват хронистите за съответните племена - Анти и Венети, и техните клонове. За да разберем дали сме славяни, трябва да разберем първо какво всъщност е славянинът в есенцията си:

Тези племена славини и анти не се управляват от един човек, а от древни времена живеят в народовластие и поради това делят общо щастието и нещастието. Така и във всичко друго може да се каже, че двете племена имат еднакъв живот и закони. Те смятат, че само богът, създател на мълнията, е господар на всичко и му принасят в жертва волове и в негова чест извършват и други свещени обреди. Те не познават съдбата и не признават, че има някаква сила над хората; когато ги заплашва неизбежна смърт поради болест или във време на война изпаднат в тежко положение, те дават обещание да принесат в жертва на бога за душата си, ако се спасят и наистина, ако избегнат смъртта, те принасят обещаната жертва и мислят, че спасението е изкупено с нея. Те почитат реки и нимфи, различни други духове. Принасят им жертви и с помощта на тях гадаят. Те живеят в жалки хижи на голямо разстояние един от друг и сменят поселищата си. Когато настъпват в бой, повечето от тях излизат срещу врага с щитове и къси копия в ръце, никога не обличат ризници, други пък не носят нито ризи, нито наметала, а само панталони... и в такъв вид излизат на сражение с враговете си. И едните, и другите имат еднакъв език, съвсем варварски и по нищо не се отличават във външния си вид. Начинът на живот им е груб и с никакви удобства, вечно са изцапани с кал, но по душа не са лоши и са незлобливи, но въпреки цялата си доброта(тъпота), те запазват своите нрави. В дълбока древност тези две племена са се наричали спори(разпръснати), мисля, защото са живеели заселени пръснато из местността на отделни селища. Това налагало да заемат обширни земи. Те живеят на по-голямата част на отвъдната страна на р.Дунав. /Прокопий Кесарийски/


Прокопий Кесарийски е византийски историк(роден в нач. на VI век или в края на V век - умрял след 562.). Като съветник на 
пълководеца Велизарий във войните против персите, вандалите и остготите, написал съчинението си "Войните". Известен е и с други свои обемни творби.

От прочетения откъс могат да се извлекат следните изводи:

 1. Славяните са нямали владетел, а са живеели на първобитен племенно-общински строй.

 2. Нямат цялостна религиозна система, а вярват в "реки, нимфи, духове".

 3. Страхливи са и търсят спасение с човешки жертви към бога си.

 4. Нямат бойно облекло, а от написаното съдим, че нямат и обикновено облекло.

 5. Живеят в "жалки хижи", а според археологията - в землянки, вкопани в земята.

 6. "Вечно са изцапани в кал" - следователно нямат хигиена.

 7. Не са злобни, а наивни и добродушни. Според Прокопий това качество е специфично и се нарича "тъпота"

 8. И последното много важно тяхно качество е, че Прокопий категорично отрича да е имало каквито и да е било славяни под Дунава. 

Всички тези качества ни дават една що-годе цялостна картина за славяните през 5-6 век, но нека видим какво е положението 300 години по-късно, както го описва Титмар Мерзебургски

Всички тези племена, които общо се наричат лютичи, не се управляват от един отделен владетел. Разисквайки на събрание своите нужди, всички единодушно се съгласяват относно това, което трябва да правят. А ако някой от тях се противопостави на взетото решение, бият го с тояги, а ако той извън събранието упорито се противи на решението, те понякога изгарят имуществото му или го разграбват, или пък заплаща в събранието определена сума пари, съобразно състоянието му.

Титмар е роден в Халберщат през 975. Баща му бил граф в Валбек, а дядо му - маркграф на Брандербург. В 1009 Титмар станал Мерзебурски епископ. Написал е историческия труд "Хроника в осем книги". - От краткия цитат който съм измъкнал от труда му можем да заключим, че

 1. Славяните не са мръднали и със сантиметър от цивилизационното си развитие през 7ми век.

 2. Така нареченото народовластие е всъщност власт на стадото и на многото, като всяка опозиция бива "бита с тояги"

 3. Ако някой въпреки всичко се противи и след боя, за по-сигурно му се изгаря жилището или се глобява. 

От направения кратък обзор (подобни сведения има десетки), можем без съмнение да стигнем до извода, че славяните нямат нищо общо с нас. За нашата хилядолетна история ние преди всичко сме имали силна държава, свобода на словото и мнението, и белокаменни крепости, както и широки домове (над земята, естествено). От своя страна славяните са мочурлив неорганизиран и анархистичен народ, без ясна идея за своето минало, бъдеще и богове.Славяни...

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите