Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
 

Царствените Сармати и тяхната родственост с Българите

Сарматите, са народ споменат още от Херодот през 5ти век преди христа, живеещ на изток от Скитите, отвъд река Дон. Тасид, разказва че "сарматите живеели на гърба на конете си", което явно е отражение на представата на останалите народи за един такъв конен воинствен народ като Сарматите. Подобно виждане бе разпространено и за българите, заради това, което бе написал Енодий за тях. То само показва голямата доза страх на околните народи. 

"И те тачели доблестта на страната на Сарматите, наричана и Бул-Карк" - "История на Халифите" Варапет Гевонд - 8ми век

Сарматите са дошли в Европа по-рано от Българите, но веднага след идването на нашия народ, Сармати Скити и Българи започнали да се употребяват като синоними. През ранното средновековие трите народа(всъщност скити и сармати са сборни наименования на няколко народа) са говорили на диалекти на един и същи език от иранската езикова група. Днес е абсолютно сигурно лингвистично, че Сарматите са ираноезичен народ, със своя уникална едновременно конна, и уседнала същност. Подобен модел е разпространен при българите.

/Сарматската конница - изображение от Траяновата колона в Рим/

Сарматите били досатъчно силен народ, за да иска данък от гръцките колонии по брега на Черно и Азовско море. Смята се че за няколко века, част от колониите дори изменили своят етнически състав, което се потвърждава от не-гръцките находки засягащи бита на местното население. Страбон описва сарматите като сбор от четири етнически гръпи живеещи между Днепър и Дунав(тоест от времето на Херодот, те са изместили живота си на запад). Сарматския живот бил Йерархичен. Елита на народа са били воините, а робите са извършвали повечето от останалата работа във земите им. По своята същност сарматите и техният модел на живот имал една важна подробност - Отношението към жените, и мястото им във тяхното общество. 

 

Херодот разказва във своята история, че сарматите са произлезли от бащи Скити, и майки Амазонки. Разбира се, думите му не бива да се приемат буквално, а да се потърси какво се има предвид. Очевидно е че впечатлен и удивен от йерархичният модел на сарматите, в който жените също са войни и се бият редом с мъжете, го е подтикнал да направи това заключение. Хипократ, друг грък, разказва че "Сарматските жени се стараели във всичко да приличат на мъжете, и най-вече по храброст и сила." При българите е имало идентичен обичай... Херодот продължава със думите:

"и продължават до днес да прилагат древните Амазонски обичай, често ловувайки, докато яздят техните коне, заедно със съпрузите си, а в война стоят с тях на полето, и носят същите дрехи, каквито и мъжете... Никоя жена няма прави да се ожени, докато не убие враг на бойното поле"

/Български жени войни - картини на Булат Гилванов - Волжки Българин/

И наистина хуните(българите), нападали често ромеиската държава, влизали в сражение с онези, които ги посрещали, и някой от тях там падали убити. А след оттеглянето на варварите, ромеите претърсвали труповете на падналите и намирали сред тях жени - /Прокопий Кесарииски/

Изглежда, това което Херодот и Хопократ твърдят за сарматските жени, е вярно, съдейки по многоброините вече проучени погребения на жени-сарматки. В повечето от тях са намерени голямо количество оръжия, и части от бойни облекла... 

/Сарматски воин, и разположение на Сарматия и Скития. По Своята същност българите(бактриици) също са скити, по-късно заселили се до сарматите, като очевидно сарматите са се влели отчасти у Българите и Аланите поради слабата почти нищожна разлика между тези народи/

Сарматите, имали пред-зороастрииска иранска религия. Боговете били частично персонифицирани, като е имало силен култ към огъня, съдейки по намерените въглени и пепел около някой от погребенията. Поради голямата наситеност от народи в региона, за един и същ период от време, е трудно да се идентифизира съвсем точно каква е била религията на което и да е от племената и народите живеещи в Северното Причерноморие. След 7ми век, за сармати изведнъж престанало да се говори, макар че е повече от ясно че народ страшилище за Римската Империя, водил сражения със легионите на Рим, не е изчезнал. 

/Според хронистите и историците, знамето на Сарматите бил Драконът(Барадж), който е и свещенно животно за древните българи. На първата снимка се вижда сарматски конник със знаме - Дракон! На втората снимка се вижда герба на град Казан от 17 век./

 

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите