Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
 

Българската родова система - уникално явление сред неорганизирани съседи

"Народ, в който бойното поле прославя рода" - готският летописец Енодий за Българите.

При пристигането си на Балканите българите създават и крепят една уникална родова система, която е твърде различна, от всичко познато ни за славяни, тюрки или византиици. Българите донасят със себе си над 50 различни вида държавни длъжности със собствени имена(с етимология свързваща към иранските езици), и ясно разграничена родова и държавна система. Поради своята изключителна неотменимост, тя не само не успява да бъде отменена след приемането на християнството, но устоява във времето, макар и променена. До самият край на Първото Дунавско-Българско царство в земите ни се срещат титли като Кавхан, а основната аристократична Боил, се видоизменя в Боляр, през време на цялото второ българско царство. От византииските известия ни е известно че боилите биват вътрешни(столични), и външни. "Как са и останалите вътрешни и външни боили"(Дворник, Немет). По-късно външните боили освен боили са се наричали и комити, а областите им Комитати, разделени на жупи. Според Хинкмар Реймски: "държавата им е разделена на десет комитати управлявани от десет комити"

Преди всичко в тази изконно българска система на държавно управление, е стоял рода. Нека си припомним и думите на българина Йоан Екзарх, във размирно време, у което за българите и обичайте им се е говорело в минало време: "И у българите князете стават според техния род, синът на мястото на бащата, братът на мястото на брата"Според казаното от него при българите важал т. хар. сениорат- престолонаследието вървяло по старшинство в рода. Наследник на владетеля можел да бъде не само неговият син, но и неговият брат. Зачитал се е и принципът на първородието, но в зависимост от обстоятелтвата и волята на владетеля не винаги се е спазвал, за което има много примери. Всеки аристократичен български род е имал и представител в така наречения Боилски съвет. С думата ,,конвентон Теофан нарича народното събрание при българите, което отхвърля мирните предложения на кан Сабин.

Имена на древнобългарски родове, научваме основно от два източника... каменните български надписи, и Именника на Българските Канове. От именника  знаем имената на следните родове: Дуло, Ерми, Угаин, Вокил, а от надписи Чакарар Кубиар и Кюригир всеки род е бил оглвяван от свои вожд. Писменните и археологически паметници показват ,че през VI-VII в. българското общество се характеризира с напредващо социално разслоение. Българите са имали две основни социални групи - родова Аристокрация включваща Боили и Багаини(по късно Боляри и Комити), и обикновен народ, при който също родът е бил основна единица. Не е случайно че до началото на 20 век, в българските села все още са се правели големи събори на  български родове спазващи възрожденските традиции. Традицията отмира със намаляването на раждаемостта и смяната на начина на живот от селски към градски. 

Първият засвидетелстван в Европа владетелски Български род е Дуло. Към него принадлежат всички български владетели от Авитохол до Севар, с изключение на Гостун(от рода Ерми). След Севар, в именника буквално пише че Кормисош "измени род Дулов още наричан Вихтень". Това изречение бе довело до много спекулации относнова отва как трябва да се тълкува думата измени, и дали е имало опит за преврат. Факт е че не се забелязва промяна на политиката на българите при управленията на Севар и Кормисош(миролюбива), но е интересно че след този момент, за Дуло не се чува нищо. Във Волжко-българският източник със неустановена идентичност(историята на творбата е твърде противоречива), се споменава следното: "Сувар умрял в годината на коня - 742 г. - разстроен от това, че Шада-идик[главният съдия] го свалил... в 740 г.... от престола. На багълите и баганините било казано, че Улят е поразила целия род на Кермес...След 2-годишното регентство на Би-Хатън... те избрали за цар Коръмджес[Кормисош, Кормесий] - сина на Уран (от рода Угил) и дъщерята на Айяр. Тойцарявал щастливо до 755 година, когато воинското щастие му изменило и той...предал властта на сина на сестра си Бунек[Винех]" Няма друг източник, който да потвърди или отрече тези сведения. В същите летописи се споменава и за любопитната съдба на рода Дуло във Волжка България - "Потомците на Катраг владели Булгар 191 години..."

/Български графит изобразяващ български конник/

Рода Ерми е представен само от Кан Гостун, но и почти 200 години по-късно от надпис на Кан Омуртаг, под форма Ермиар..Владетелите Кормисош, Винех и Умор, са представителите на Вокил/Укил. Единственият представител на рода Угаин е Кан Телец. С това ролята на именника в опазването на родовите имена(макар да е възможно да са достигнали до нас във видоизменен вид), се изчерпва. Нека погледнем какво имаме за родовете в Българските надписи...

Кан субиги Омортог: корсис , копанът, беше мой храненик. Като отиде във войската, удави се в река Днепър. той беше от рода Чакарар.

Кан субиги Омортаг: Негавон, зера тарканът беше мой хранен човек. Като отиде във войската, той се удавив река Тиса. Той беше от рода Кубиар

Кан субиги Омуртаг: Шун , жупан тарканът беше мой храненик и умря в войската. Неговият род беше Кюригир.

Кан субиги Омуртаг: ........беше мой храненик и като отиде във войската, загина във войната. Той беше от рода ...дуар.

Кан субиги Омуртаг:......жупанът беше мой храненик и като се разболя, умря. Той беше от рода Ермиар.

Това са само част от надписите на Омуртаг. Другите са силно повредени или пропускат да споменат рода на загиналият. От тези своеобразни мемориални надписи, разбираме че жупани, воиници, таркани, зера-таркани, копани, и прочие люде са имали род, който задължително е бил споменаван. За съжаление, дистанцията на времето и усилията на враговете ни, ни ограничават до това днес да знаем само 6-7 имена на известни наши родове, при това предилмно на царе и благородници. Но важно е друго - важно е че тях ги е имало. 

/Българите пренасят съвършенната си йерархично-родова система във всички държави който основават/

 

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите