Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
 

Масовият гроб от село Vicenne-Campochiaro Италия, близо до град Бояно 

През 2007 в Италия бе открит масов гроб на "конници", както се изразяват италианските археолози. След внимателно проучване на находките бяха направени интересни изводи. "В средновековния некропол край село Виченне Италия, бе намерен масов гроб, сред който имаше 13 воина пограбани заедно с конете си. Такива погребения са нетипични за Европа и говорят за Азиатска връзка свързана с великото преселение на народите. Край некропола бяха намерени неиндефицирани артефакти, както и артефакти от местен и от герменски произход. За да се проучи антропологично състава на погребаните бяха извършени редица измервания. Сред погребаните бе установена разновидност,  твърде вероятно погребаните да са били смесен отряд на няколко народа. Видно е че с тях са пътували и жени(воини), но без деца. Според нас(италианският екип - бел.ред.) на това място са били погребани (централно)азиатски народ а намерените артефакти показват връзки със местното население". Както се вижда италианските учени въпреки откритите сходства избягват открито да заключат че намерения масов гроб от 7 век е наистина български, още повече че се намира до Град Бояно - смятан и до днес за населен със българи град в Центална Италия.

В уводната част на изследването авторите стигат до заключенито че масовият гробот Виченце-Кампочиаро е от особено значение за Италия, защото показва една различна материална култура коренно различна от тази на Ломбардите. Откритието на 13 конника, сред 130те мъртви скелета, пък неизбежно ги води дирекно към Централна Азия, и Европеидните конници - Скити и Сармати, както и унгарските погребения от Карпатския Басеин. Използването на стреме при тези конници, авторите свързват умишленно с Авари, а не с българи, макар че Авари никога не са стъпвали из Италия и няма как това да е техен гроб(както между впрочем и самите учени признават). Според лидерите на изследването - M. G. Belcastro and F. Facchini, тази находка сериозно трябва да преосмисли и етническият характер на намиращото се в непостредсвена близост село, а и град Бояно, който е на не повече от няколко километра от мястото. Интересно е че, те не уточняват в каква посока трябва да се извърши това преосмисляне, но намекът е поставен, а италианската археологическа общност още дълго ще се чуди как да върти и да суче, че гробът не е на алцекови българи...

/Номер 3 от картата е мястото където Алцековите Българи се заселват и усядат окончателно. То съответства с района на днешният град Бояно./

Деиствително, италианските антрополози и археолози си свършват много професионално работата що се отнася до проучване детално на всички скелети. За нас представляват в интерес само някой от аспектите, който просто не могат да се отбегнат и доказват българският характер на Масовият гроб. Тези аспекти не са могли да бъдат подминати от професионалистите италианци, който обаче по политически а може би и национални причини, все още не могат да говорят свободно за Алцек и неговите българи, оставили на Италия, един солиден демогравски Импулс, и много велики личности. И ако, тяхното нежелание и пренебрегване донякъде за проучване на тези части от историята на земята им, то е направо жалко, че нашата държава за последните 130 години, не е направила дори 1 официална етногравска експедиция до местата на алцековите Българи. Единствената книга по такава тематика е писана от Италианец, и малко преди 9ти септември - преведена на Български. Всичко това е показателно, защото още в зародиш бива прекършен стрмежа на българите да узнаят повече за този свой клон от братята на Кубрат.

Основно два от изводите на екипа правят солидно впечатление:

  • Черепните индекси на повечето от намерените индивиди показват силно сходство с Централноазиатските типове.

  • В тази връзка, трябва да се спомене че най-важния от тези елементи е именно изкъствена трепанация на черепа на някой от индивидите обикновенно на челото или от дясната страна на черепа. Този феномен може единствено да се свърже както карпатския басеин и маджарите, така и най-вече със  българската популация и разнния дунавско-български некрепол от Одарци например, при който има 37% сходство спрямо този от Виченне.

Българският народ е бил велик, и може само да се надява днес на такива археологически и други открития, който да отравят частица, от това което никога не би могло да се затрие и унищожи. Днес други народи говорят за величието на Българите. А утре... Утре ще говорим ние.

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите