Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
  За Българският Лъв като символ и връзката му с произхода ни...

Днес В България се говори, че сме почитали орела, тигъра, вълка... Но безспорно животното, което най-добре характеризира българщината е Лъвът. Популярно е днес да се говори че лъвът бил разпространен само в Африка, понеже днес е така. И затова, било "крайно чудно" откъде аджеба е този култ към лъва.  В миналото в Югозападна Азия е живеел и лъвът, или по-точно два подвида лъвове - персийският и индийският, В наши дни персийският лъв е окончателноизтребен, а последните екземпляри от индийския лъвсе срещат още само в горите на резервата Гир, който се намира в щата Гуджарат в Индия. През 1963 г. в този
резерват живеели около 80 индийски лъва... Това обяснява и защо историците ни досега пренебрегваха лъва...

Днес от "Panthera leo persica"(Иранският Лъв), са останали единични екземпляри, в земите южно от Бактрия... 

Kaто свещенно животно лъвът бива донесен на балканите от прабългарите. И се запазва като такова до времето на възраждането, като традицията се поддържа частично и до днес. В паметниците от онова време лъвът се среща за пръв пътвърху една плоча в Стара Загора от 9-ти век. От същото време са и Омуртаговите колони с двата лъва. И в Мадарския конник има лъв.Той може да се види и по някои фрески в Търново, Стара Загора, Охрид, Скопие. 

Лъв от Дунавска България, и негов аналог от Волжка България - 9ти век 

Интересен е текстът на Чаталарският надпис на Хан Омуртаг:

Чаталарски надпис на хан Омуртаг:
"Кан ювиги Омуртаг е от бога владетел в земята, гдето се е родил. Обитавайки стана Плиска, той направи аул на Туча [р. Тича] и премести войската си срещу гърците и славяните. И направи изкусно мост на Туча заедно с аула и постави в този аул четири колони и върху колоните постави два лъва. Нека бог даде на поставения от бога владетел, като тъпче добре с нозете си императора, докато Туча тече и докато [слънцето сияе], като владее над многото българи и като подчинява враговете си, да проживее в радост и веселба сто години."

През втората Българска Държава лъвът като символ продължава да се утвърждава. Край Клокотница, са намерени български печати, който досега бяха някак пренебрегвани, въпреки голямата им стойност. Същото се отнася и за други места из България...

Пръстен на цар Калоян

По същото време, лъвът се вплита и в християнските мотиви сред българските църкви. Забелязан е както в икони, така и в резбарство, като конкретен пример са стенописите на Боянската Църква...

На първата снимка, одеждата на Десислава е с изобразени лъвове, на втората е езическа прабългарска дърворезба от 10 век, а на третата дърворезба в възрожденска българска църква.

След падането на България, под турско робство, в Европа и по света се зародили идеите за Герб и знамена на народите, и по специално за тяхното изучаване. Първи свеедения за български герб получаваме от 15 век, макар тогава да не е имало наша независима държава. Всичко това говори за една инциклопедичност на изследователите, която е похвална.

На първата снимка е български герб от 14 век, изобразен от анонимен арабски пътешественик; На втората е герб документиран от Конрад Фон Грюненберг. а на третата е по Жефарович. Трябва да се отбележи че има още поне дузина подобни извадки от различни книги в рамките на 15-17 век.

През възраждането на Лъва се придава онази мистичност и култ, каквато е имала през най-ранните години на българската древност. Любопитни са думите на Паисий

"Знамение на печат царски имеяли(Болгаре) изображение лъвово.То знаменует како бил Болгарские народ силен на бран ивойска как лъви."

Идеологът на българската национална съпротива Раковски е оставил за нас думите

"3намен азийски(турски) долу да падне низко,лъвът да вдигнете венчана. . ."

"Нека всеки запише дълбоко в сърцето си за своята възторгна реч -  свобода или смърт - и с пламенен меч да върви в бойното поле под знамена на непобедимия български лъв"

Печатите на Раковски и на Левски. Всичко това говори за една приемственост от най-стари времена дори до днес.

В днешни дни Лъвът е национален символ изобразен на Гербът ни, и име на нашата валута. Пожелавам на всеки българин, когато хване българска банкнота, да си спомни за всичко онова през което е преминал народа ни за да имаме днес именно ЛЕВ... Български свещен ЛЕВ! 

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите