Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
 

Кой написва ведите и донася кастовата система у Индия. Защо цивилизационният оттенък от 10 000 преселници, от иранското плато у Индия, е оставил такива следи.

Думата Ариец идва от Санкрит, откъдето значи благороден. Историцитете все още не са убедени точно откъде идват арийте, като изказваните теории варират от това че са преселнци от Територията на Киргистан във Иранското плато, до това че те винаги са си били именно във същата геогравска област, простираща се от Авганистан до териториите на днешните Кюрди. Въпреки че прародината им не е ясна, то поне от няколко хиляди години, и то преди почти всички други тези племена създават една доминираща и безспорно велика цивилизация. Демогравската експанзия между 20-15 век преди Христа, принуждава една малка част от тях, да прекоси Хиндокуш и да се засели във Северна Индия. Днес от тези племена не е останала и следа в етническо отношение, но културното влияние наследство от тях е от световна великина. Днес във Малкият регион около река Сарасвати, са открити над 1200 селища на арийте, нямащи нищо общо със местните туземни сламени колиби, в който са живели(и все още живеят) днешните индиици. 

На снимката отдясно се вижда вече пресъхналото легло на реката Сарасвати, и поселенията на колонистите от белият север. Днес кастата на Брахмините и една по-малка група от тях(Гоуда), се самопровъзгласяват за наследници на Ариите дошли преди векове в Индия. Като аргумент те изтъкват своя бележи средовековен лидер Сарасват Муни. Единственият проблем на тяхните теории е че дори и те - най-визшата каста в Индия, нямат генетическо сходство със оригиналните преселници-колонисти. Реката е любопитна и със семантичната връзка между Етнонима Хървати и Сарасвати. Тази теза се поддържа главно от Индииски историци като др. Самар Абас. Проблемът на неговата теория е че думата Сарасвати идва от прото-ирански и означава многоръката(с много речни ръкави). Днес в Индия, е запазена и богиня на име Сарасвати. По протежение на иранското плато обаче има десетки подобни и близки хидроними и топоними. Заключението на повечето от учените е че макар че Хърватите са иранско племе, техният произход не е от Северна Индия, както искат да изкарат някой националистически настроени индиици.

Повечето от ариите заселили се около реката продължили земеделските си практики, който практикували и преди идването си. След като изгонват повечето от циганите и дравидите от земите на Северна Индия, а останалите взели за роби който да работят в плантациите им, те установили и един съвършенно нов за света по онова време модел на държава - Кастовата. Тя се налагала поради малкият брой от хора, притежаващи цивилизаторски импулс, и нуждата от съхраняването им, от несметните дравидски племена, наброявали милиони, още през онези времена. Тези арий станали извесни в историята като Сарасвати. С течение на времето, те посели огъня на цивилизацията на юг и изток по долините на реките, и окупирали земите между Хималайте и Севера. Тази земя, вече във владение на ариите се именовала Ариябарта.

/Крепостите Моханжонаро и Харрапа - останки от древните арий и тяхната доминация върху огромния регион./

На снимката от дясно кастова система на Индия наложена от Арийте. Днес долните 5 съсловия същестуват, но самите арий са били претопени, най-вероятно поради нарушаване и разхлабване на дисциплината у кастовата система. Желязността на тази система и тоталният апартеид, е бил възприет от много страни по-света в различни периоди от време. Любопитно е че във ведите, кастовата система и нейната структура е наречена "Варна", и на нея са посветени няколко от древните книги на това арииско поселение в Индия. У книгата Бхагавата се споменава следното за съсловието на свещенниците(брахмини)

yasya yal lakṣaṇaḿ proktaḿ
uḿso varṇābhivyañjakam
ad anyatrāpi dṛśyeta
at tenaiva vinirdiśet


"Само защото си роден брахмин не ставаш такъв. Но имаш по-големи шансове да станеш брахмин. Но трябва да имаш повечето от качествата на брахмините за да станеш такъв. От друга страна човек роден не-брахмин но имайки качествата да бъде такъв трябва да бъде незабавно приет като такъв"

Последното изречение, донякъде и обяснява защо у брахмните вече няма никаква следа от ариите, макар да се смята че тази най-визша измежду индииските касти е била също отначало съставена от арий. Реда "Варна" обуславя че сина на доктор трябва да е доктор, сина на воин да е воин, и така нататък, за да може поколенията да събират и увеличават опита си през поколенията без знанията да се губят. По този начин са се съхранявали хилядолетни знания. 

През 5ти век преди новата ера, тази цивилизация, оставила уникален модел на йерархична подредба на държавата си, е била изцяло претопена от многоброините нискоразвити индиици. От нея днес са останали само Ведите, Кастовата система и стотици археологически обекти.

 

 

юю 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите