Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска историческа истина!
Когато човек казва истината не се налага да лъже!

 
  Медното гумно? Мит или реалност? Какво се има предвид?

Думата за гумно е архаизъм за мястото, където са се събирали снопите, развързвали са се , върша ли са реколтата и са веели овършаното, така хвърляйки нагоре зърното вятъра е отвявал, слама, люспи и други примеси, като на земята е падало само зърното. 

/Снимка на Гумно, и стихотворението на Иван Вазов "При гумното". Днес в България гумна...почти няма./

Медното гумно е занимавало редица изследователи, и учени. То е засвидетелствано както в редица български апокрифи, предания, легенди и имена на местности... така и между няколко от съществените гръцки хроники. Имало един гръцки император... на име Лъв, който веднъж попитал един гадател на име Саватий "Какво да сторя, питал Лъв преди сключването на мира - и какво да предприема, за да преживея цялото си време в благополучие и благоденствие и в победи, увенчани с трофеи."...На този въпрос прорицателят Саватий отговорил: "Ти, царю, си честит и ще станеш именит между земните царе. Но ако искаш живот и желаеш да познаеш добри дни, да господстваш над племена и.варвари, унищожи докрай всеки спомен за иконите. И ето, на тебе ти предстои да царуваш и управляваш заедно със сина си, господаря Константин, през цели 32 години и ще победиш българите и ще забиеш ромфеята си всред България в медното гумно на аула (двореца) им. Но каквото правиш, прави го бързо. Не допускай икона нито горе, нито долу."

От това известие достигнало до нас през вековете, можем да разберем че Медното гумно е символ на Българското. Да - днес ни казват че то не е съществувало, че го наричат медно, само защото при добро утъпкване то не поемало никаква вода и лъщяло... ама неисе, защо ли го наричат толкова упорито медно? Ясно е че не е византииска заемка, защото елините никога не са имали този мотив в митологията и вярванията си. За тях идеята за медното гумно е непонятна. Идеята за този прочут харман, в който цялото селище се събира да работи като един, в амбиция да завърши успешно годината, е неразбираема за гръцките рибарчета. Интересни са български апокрифи... Те ни дават още идеи за медните гумна.

/Гумно със каменна облицовка.../

Изключително интересно е средновековното "Слово на пророк Самуил" - Навуходоносор, царят на Вавилон, сънувал някакъв сън, но като се събудил, го забравил. Тогава той събрал различни пророци, които трябвало да отгадаят какъв сън е сънувал и след това да му го разтълкуват. С Божия помощ пророк Самуил му казал какво е сънувал. "Ти си видял голям меден ток и на медния ток много овце и след тях един овчар. Ти си направил много голяма златна икона. Но от планината, която не може да се сече, от само себе си, не чрез човешка ръка, се откъснал камък и разбил твоята икона на прах, пък се превърнал в орел със слънчево сияние". Навуходоносор се съгласил, че сънят му наистина е бил такъв, и поискал да му се изтълкува какво означава този сън. Пророк Самуил му дал следния отговор: "Медното гумно е целият свят, а овцете са всичките хора. Пастирът на овцете си ти, който искаш да направиш иконата. Планината е Божата Майка. Орелът и камъкът са Христос, роден от Девица, Безмъжата Богородица. Иконата е Старият Завет. А новия закон създава царят от изток на запад." Това е типичен пример за средновековно смесване на библеиски и български мотиви в един уникален синтез. Ясно е че Навуходоносор... Исус, Богородица... са само много много късни влияния върху едни по-ранни представи за света.

В тъкувание на видението на пророк Данаил, се казва че "Каган Михаил ще отиде на мястото, където има скрит съд. И като удари с меча си в медното капище, в него има скрит съд. По повеление Божие той ще се открие." Очевидно е че от символ на българското, през средновековието Гумното се е превърнал в езически символ. А Михаил, като носител на новата вяра, забил меча си в доскоро толкова таченото гумно за да октрие в него "скрит съд". Символиката е ясна. По същия начин и в житията на много от раннохристиянските мъченици, "геройте" са удряли с меч старите идоли.

През възраждането един сръбски монах, твърдящ че Сърбите дошли от Мала Азия - Йеротей Рачанин, споменал че по пътя си сърбите виждали много медни гумна и лично изковали едно край река Брегалница. Тази пълна историческа измислица, служила нс великосръбският шовинизъм, който финансирал няколко научни екипа да проучват балканите за Медни гумна и да ги обявяват за сръбски... въпреки че както се вижда Най вече, и единствено българите могат да претендират че са народът на Медните Гумна. А и самата Брегалница е в територията на българското землище/

Въпреки опитите на сръбския народ, да употреби легендата за Медното Гумно за свой цели, то е видно че Гумното е било символ на езическа България до покръстването, след което е станало символ на езичество и демони, и логично е загубило стоиността си. Твърде вероятно е по нареждане на някой от след-борисовите владетели, или на самия Борис Медните гумна да са били унищожени.

 

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите