Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска Историческа Истина!
Когато човек говори истината - не се налага да лъже!

 
  Западни рецензии на книгите на Ганчо Ценов, и мита за "изгонения" учен приет от Европеиският научен елит...

/Снимка на Ценов и цитат от книга на Ганчо Ценов, в която се твърди че идолът на днешните македонци - Александър Македонски бил българин - Без коментар/

Днес едно от най спорните въпроси в историята ни е около творбите на Ганчо Ценов. Той обвинява Васил Златарски че според Златарски Тракия не е българска земя. В същото време Ценов е обвинен че смята Тракия за българска земя, с което отрича факта че Добруджа е била първата прабългарска земя на Балканите. Това поражда куриоза че Гърци и Сърби отиват в Ньой носеики подръка картите на Васил Златарски(според книгите на Ценов), а Румънците вадеха на свой ред публикуваните из Европа книжцици на Ганчо Ценов, в който той юростно убеждаваше че не е имало Онгъл, нито "прабългари", в Добруджа за да узаконят кражбата им на Добруджа.

По този начин България бива отрязана от две страни. В Румъния и Гърция все още няма признато българско малцинство, а в Сърбия то наброява само 10 000 от всичките 200 000 торлаци с българска кръв и култура. Анализ  на този исторически спор с фатални последици за народа ни все още не е направен. Досега всичко се изчерпваше в цитираните на самите Ценов и Златарски, който се обвиняват един друг че са агенти на чужди разузнавания. Но дали тези на пръв поглед противоположности не са ДВЕ СТРАНИ на една и съща монета? Нали и двете теории на тези учени имат за цел да отрекат безпосрната политическа и военна доминация над целият балкански полуостров. Нали и двете теории... че сме Аборигенни жители(Ценов), и че сме Тюрки(Златарски), имат за цел да ни унижат. Така че какви противоположности са?

Основен мит на днешните ценовисти е да се изтъква как България имало хора, който мразели оневинения Ценов. Разбира се, в България е имало силна обществена нетърпимост от всички прослоики на обществото към идеяте на Ценов, който граничат с абстракното и необяснимото. Но днес в България се изтъква че Българи са наричали Ценов, "studierten Querkopf" - учен чукундур, и че наш Бай Ганчо, в България бил мразен от народа, понеже той народа "не бил готов за него(????)", а в Западна Европа бил хвален.

Уилям Милер пише: 

"Читателя има усещането че автора е яздил коня си до пълно изтощение. 

С модерният български език, Ценов си служи триумфално с езика [показвайки несъществуващи паралели - бел.ред.] 

Ние в Англия никога няма да приемем аргументът че "завоеватели никога не загубвали езика си".[но например Франките губят езика си спрямо Галите, въпреки франкската доминация]

 

 

 

 

 

 

Да обаче истината едва ли и на 1/4 такава. Днес, покрай манията за величие и евтина грандомания изтъквана чрез "тракииските" съкровища, изразяващи се в златни посуди и изкуствени фалоси използвани при "Дионисиеви Оргий", се изтъкват на ново четене теориите на Ценов. Парадоксално е че повечето от Ценовите творби ВЪОБЩЕ не са били издавани на български език, а са били предназначени за германска публика, пред която Ганчо обяснявал че Българите са Готи, сиреч Старо-германци. След 1990, покрай истерията за реабилитиране на старите норми и автентичният национализъм, успяха да преиздадат и преведат на нова сметка, книги на невероятният фантазьор, наричан с какви ли не епитети още приживе, предизвикващ едновременно Смях, Недоумение, и възмущение от глупостите, с който Ценов успя да се отрече от Българските си корени.

В Рецензията на Е.Минс, се казва: "Целта на автора е да докаже че българите са наследници на траките, и са били в страната си преди навлизането на славяните.... След прочитането на около 50 страници от книгата, с нетърпимо възмущение стигнах до абзаца в който се твърди че областта Скити включвала Тракия и стигала до Егейско море, Че Кимерииският боспор, бил тракииски, че КАВКАЗ БИЛ В ИЛИРИЯ... Считам за мой дълг да не чета по-нататък!

Това говори само по себе си за качеството на творчеството на Ценов.

 

 

 

 

Днес обаче, в Интернет има не само книгите на Ценов, но и някой от рецензиите на западните критици още от онова време. Мисля че те са повече от любопитни. Веднъж за винаги доказват че Ценов не е бил "приет" в Европа, защото неговите идей са били разумно определени като налудничави. Тук ще пусна различните рецензии..

Още 2 реецензии от Милер 1 и 2

Можем без съмнение че както Ценов и неговите безумия, така и официалната историческа школа от 20 век е създала не-малко проблеми на България. На некадърни историци дължим националните си катастрофи, a резултат от лошото разказване на историята са безумните стихове на националният предател Никола Вапцаров:
Какво ще ни дадеш, историйо,

от пожълтелите си страници?

Ний бяхме неизвестни хора

от фабрики и канцеларии,

ний бяхме селяни, които

миришеха на лук и вкиснало,

и под мустаците увиснали

живота псувахме сърдито.

 

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите