Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска историческа истина!
Когато човек казва истината не се налага да лъже!

 
  Обичаят за умишленна черепна деформация в Централна Азия

Т.Ходжайов.

В съчинения на древни и средновековни учени и пътешественици оставили свои сведения, касаещи езика бита и елементите на културата, нравите и физическият вид на редица страни от Средна Азия е отбелязано че техните жители умишлено изменяли естествената форма на главите си използвайки различни способи. Тези сведения се потвърдиха в сегашното време след редица археологически, етногравски и антропологически проучвания. За наличието на такъв обичай се дъди по редица склуптурни изображения, монети и печати. Естествено основното и безпорно доказателство е разкопаването на редица гробове из Средна Азия между Реките Амурдаря и Сърдаря, при който е засвидетелствано масова черепна деформация при всички възрасти. Етнографи твърдят че обичаят за черепна деформация се заазил при Таджиките, и някой малки етнически групи в Памир чак до началото на 20 век.Типове преднамерена черепна деформация
A - Обловиндна,  Б - Предно-тилна и В - теменна.


Както бе отбелязано по-горе за обичая деформация, има доказателства от древните Автори. Китайски източници показват че обичая за деформиране на черепа с помощта на кожена лента, същестувала по земите на Източен Туркменистан(Маргиана). Хипократ споменава че "Народите живеещи в приазовските степи и зад каспииското езеро, прилагали черепна деформация и тях наричали сармати". Стабон казва същото за скитите. Много пълно е описанието на средновековният географ Ал-Макдиси, който посещава Хорезм, и пита местните жители "защо вашите глави се отличават от тези на другите хора"? Тогава те казали..."Нашите предци са правили три неща... Пурвтоо е че са отивали и разорявали тюрките и ги вземали в плен, второто е да продават на мюсулманите тюрките, а третото е да завърват специална лента на главите на децата си, за да се отличават от другите". Арабският пъшественик Якут, потвърждава това сведение като отбелязва че "Главите им са широки"Обловидна деформация
Тя е известна в науката като "Макрокефалия", като тя се постига с специална превръзка около главата и прилагане на натиски. В епохата на античността до 2 век преди новта ера на територията на Средна Азия рязко се увеличил броя на хората който се придържали към този обичай. В Хореръм процентът на хората практикували обичая стига 40% като той изчезва чак в края на 9ти век. В Согдиана процентът е по висок. В Бактрия и по течението на Амурдаря е имало една много голяма наситеност, като от намерените гробове, че до 70% от хората са практикували обловидна черепна деформация.

На снимката - възстановка на средноазиатски войн със черепна деформация.

 


Теменна Деформация


Този вид деформация е широко разпространен както при скити и сармати, така и при централно-азиатските народи. Традицията да се деформира по този начин черепа е продължила повече от 20 века, от 5век преди новата ера до 15 век. Смята се че първоначално е била белег за скотовъдците и по този начин те са се отличавали от другите съсловия във средноазиатските общества, като по-късно обичаят бил приет от уседналите населения на Ферганската Кашдарската и Зарафшанската долина.


Преднотилна деформацияТози вид деформация се разпространява в няколко направления. Масовост на този вид деформация се свидетелства в Согдиана и Северна Бактрия. През 7-8 век в Хорезъм около 15% от населението го е практикувало. Според учените всички обществени прослоики са го практикували, макар и не толкова масово.

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите