Страница за изследване произхода и ранната история на Българският народ и държави!                          
 

Българска историческа истина!
Когато човек казва истината не се налага да лъже!

 
  Аланите осетинци, и какво общо имат те, с нас българите?

И до сега връзките между един привидно изолиран днес кавказки народ - осетинците, и българите остават мистерия за повечето от хората у нас. Проблема се усложнява от несистематизирането на общите ни исторически страници. Кой е този народ, който през 1 век долетя със буйните си коне в Северен Кавказ, и трайно зае тази земя, чак и до днес? Кой беше народът който 6 века делеше обща граница и множество общи акции с българите? Защо виден Алански стратег на Византииска служба през 5ти век се е казвал Аспар. На този и още други въпроси днес се отделя едно твърде незначително внимание.

 

...и затова могат да внесат с камили индийски и вавилонски стоки, получавайки ги на свой ред от арменците и мидийците, а също и заради богатството си могат да носят златин украшения. Сега аорсите живеят край Танаис

/Страбон/

Аланите са древен ираноезичен народ, живял в непосредствена близост до българите. на няколко пъти, различни хронисти са използвали Алани, Аси и Българи за синоними. През 5ти век Аланите, редом до Българите са изброени като единствените два народа в Северен Кавказ, който са живели в градове, за разлика от 13 други народа, който "живеят в Юрти и изключително само от животновъдство". Историкът, оставил ни това свидетелство е Захарий Ритор.

За аланите има и запазен крайно любопитен китайски източник. Той е важен и за нас, тъй като алани и Българи по бит, култура и дори език не са се различавали почти никак, а историците понякога са смятали аланите за едно от българските племена... Хрониката Хау-Наншу" ни предава:

"Царството Янкай е променило името си на царство Аланляо. Негова столица е град Ди. То е васално на Кандзюй. Климатът е мек. Изобилства от восъчни дървета, борове и бяла трева. Техният начин на живот и облекло са същите, като тези на Кандзюй."

Тук е важно да се отбележи че Кандзюй е древно царство северно от Балхара, обхващащо например района на Самарканд и Бухара и северният клон на пътят на коприната.. Фактът че "облекло и начин на живот" са идентични с тези от Кандзюй може да ни наведе на съответните изводи. За Аланите, които са по познати и на по-старите историци поради непроменянето на етнонима им заради грешни гръцки Транскрипции, са говорили историци като Херодот. Същия впрочем споменава и Българите но под името Бактри, което днес усложнява историческата наука, заради умишленото непризнаване на тази по раншна гръцка транскрипция за наше име. Ето какво пише Херодот за Аланите:

"високи хора, подстригващи се късо, за разлика от скитите...". А сведението на Амиан Марцелин добавя към образа им: "Почти всички алани са високи и добре изглеждащи..."

Аланите са извънредно предприемчив и напредничав народ, който подобно на българите се разселва на редица места из Европа, но и запазва основното си ядро в Северен Кавказ, където аланите биват покорени от Хазарите през 7ми век. Това ги кара и да се изтеглят високо в планините. През 406 година, Аланите пресичат река Реин и оплячкосват цяла Галия, чието местно население било неспособно да издържи на непознатата за тях сарматска бойна техника. Век по-късно алани са заемали много от ключовите Генералски постове във Византииската Империя, която от рано оценила перфекното им водене на битките, и познаването на "варварските" бойни методи. По времето на хунските набези над Европа, Аланите са документирани като съюзници във иберииската кампания на "Бича Божий".

Алани и "черни българи" са сочени за съседи в "Повест Времених Лет", като и до днес тези две общности - осетинци и балкарци живеят по същите места, макар едните да са запазили оригиналният си език от иранската група, а другите да говорят на тюркски. Днес между тези две съседни общности няма никакви генетически разлики, а липсата на граница, обуславя тяхното сближаване. И ако има народ, който винаги се е стремял да помага на България(през 1878 осетинците пращат 2000 доброволци срешу турците), то това са именно Аланите. В тяхна чест е и тази статия. 

 

Ако желаете ваш материал да бъде публикуван в сайта, пишете ни на samoistina@mail.tj

 

За Авторите